:: دفاع از آزادی بيان: مجرد يا انضمامی؟
:: متن جهان خاکستری است
:: تروريست: قيصر، قاتل يا سرباز؟
:: درون ذهن يک تروريست- آموزه يکم
:: همزيستی با اروپا، همزيستی در اروپا
:: اروپا با نگاه توريستی شناخته نمی شود
 
 
گفتگویی ویدئویی با آموزشکده توانا در باره زندگی و کنشگری  |:|   شهرآشوبی رسانه ای راه مبارزه با جمهوری اسلامی نیست  |:|   بخارا؛ رسانه نجبای ایرانی  |:|   توئیت هایی که می تواند شما را از کار بیندازد  |:|   واژه نامه کوچک مهاجرت، تبعید و آوارگی  |:|   فروغ در بریندیزی؛ برای ساخت فیلم کوتاه  |:|   قفل ارسطو، کلید حافظ، و ایمان آشوری  |:|   جامعه کلنگی یا ضعف تئوری تاریخی؟  |:|   رسانه، مرکز و پیرامون، وحدت و کثرت  |:|   تاریخ شفاهی رسانه: گفتگو با مهدی جامی  |:|   [بايگانیِ لينکدونی]
 
 
 
 

حلقه ملکوت
دفتر زمانه
سايت فيلم چرخ و فلک
خدا و انسان در گودر، لندن: اچ اند اس مدیا، 2011
ادب پهلوانی، تاریخ ادب دیرینه ایرانی از زرتشت تا اشکانیان، تهران: ققنوس، 1388
منطق الطیر رسانه های خرد
انشاالله طبقه متوسط را به خاک خواهیم سپرد
چرا استیو جابز ایرانی نبود؟
به سوی ضد-انقلاب آینده
در باره شریعت و عقلانیت
وبلاگ ایرانی: 60 هزار سردبیر
هند در هویت ایرانی
شبهای موسیقی در ریگستان سمرقند - ویدئو و عکس
از شهر خدا تا شهر دنیا
شراب نیشابور
سکس، جنسیت و عشق در ایران
زندگی خصوصی و عرصه عمومی، سوی ناگفته زندگی ایرانی
ورقی چند از تاریخ گل و گلفروشی در ایران
سیمین و شعر طلایی اش
کارت پستالهایی از تاجیکستان
سمرقند
فرهنگ تاجيک
چهره های فرهنگ تاجيک
تاجيکان از چشم دوربين
بهشت تقسيم شده
مثل نان سمرقندی
از سمرقند تا دوشنبه
هويت تاجيکی
لينکستان تاريخ ايران
Wong Kar Wai
HAWCA
Alan Sokal
Davlatmand and Whirling Tajik Dancers
The Prokudin-Gorskii Photographic Records
آرزو بر باد - پی‌دی‌اف
 
 
November 10, 2004  
ضدمقدس، تلويزيون و ترور  
 

تئو ون کوگ - عکس برگرفته از سايت او
کشته شدن فيلمساز غيرمتعارف هلندی تئو ون گوک بار ديگر مساله برخورد اسلام و اروپا را مطرح کرده است. ون گوک در يک فيلم 10 دقيقه ای ( Submission به معنای اسلام ولی با معنی ضمنی انقياد ) برای آنکه خشونت مسلمانان نسبت به زنانشان را نشان دهد زياده روی کرد و به فيلم کوتاه خود جنبه ای تحريک آميز اضافه کرد: نقش کردن آيات قرآن در باره زنا بر پشت زنی برهنه. او مدعی بود که چنين اتفاقی افتاده است. که زنی به جرم زنا شلاق خورده و بعد آيات زنا را بر پشت او به عبرت نوشته اند.

من البته اين داستان را باور نمی کنم. اين از آن مواردی است که می گويند حتی اگر راست هم باشد نقلش نبايد کرد چون به دروغ مانند است. اگر واقعا چنين اتفاقی افتاده باشد هم بسيار نادر است. نماينده رفتار مسلمين با زنانشان و نيز با آيات قرآن نيست. ضمن آنکه بردن آن به رسانه فراگيری مثل تلويزيون بعد تازه ای به آن می بخشد و عموميتی به داستان می دهد که آن را از واقعيت اصلی اگر بوده بسيار دور می کند. به نظر من در تحريک آميز بودن اين صحنه پردازی شکی وجود ندارد. ون گوک برای اين بازی شهرت طلبی يا برای سوء برداشتی که از اسلام ارائه کرد ( و در آن همکار سومالیايی تبار و مسلمان اش هم نقش داشت)بهای گزافی پرداخت.

جامعه امروز غربی از نظر فرهنگ و اعتقادات بشدت نامتوازن است. گروههای زيادی مثل ون گوک به هيچ امر مقدسی باور ندارند. ولی عامه مردم هنوز به مقدسات خود دلگرم اند. نمونه های بسياری از نقض مقدسات وجود دارد و تقريبا هر ماهه اتفاق می افتد که مراجع قانونی سانسور آن را از گردونه تبليغات و رسانه ها و سينما و مکانهای عمومی خارج می کنند. بسياری از آنها مقدسات مسيحی را به چالش می گيرند و شماری از آنها هم مقدسات ديگر اقوام و ملل جامعه های جهانی شده غربی را. در شماری از آنها هنر صحنه پردازی و آرايش و عکاسی در حد اعلا ست. اما با همه مهارتی که در آن به کار رفته و جاذبه ای که در آن کاشته شده يا قبل از پخش زمينگير می شود يا بعد از آن به دليل تعدد شکايتهای عمومی ممنوع می شود. 

به چالش گرفتن مقدسات و آنها را به عنوان ابزار بيانی صنعت تبليغات به کار گرفتن واقعا گسترده است و نشانی از نبردی نهاناشکار بين گروههايی از نخبگان سترده -از- هر- نوع- باور مذهبی با عامه مردم. قانون هم معمولا جانب عموم را می گيرد و هنرهای ضدمقدس معمولا در حلقه های معينی محدود می مانند يا شبه زيرزمينی می شوند.

در اين ميان حضور مسلمانان در جوامع اروپايی بهانه خوبی به دست هنرمندان جنجالی و گاه شبه هنروران کاسبکار و فرصت طلب داده است تا هر از گاهی با دستاويز قرار دادن "تفاوت" های مسلمانان و يا با اتکا به برداشتی يک بعدی از زمينه های مورد پسند رسانه های غربی مثل حقوق بشر و حقوق زن و امثال آن نيشی بزنند و فرهنگ مسلمانان را به مسخره بگيرند. هلند در اين ميان موقعيت خاصی دارد. کشوری کوچک و بسيار آزاد در سکس و مواد مخدر با يک جمعيت 1 ميليون نفری از مسلمانان (آمار براساس نظر سايت اسلام در هلند تصحيح شد- 14 نوامبر). ون گوک نمونه بی باوران ضدمقدس جنجالی در اين فضا بود. تحمل او برای هر کسی آسان نيست. هر دادگاهی برای قاتل او به اين نکته توجه خواهد کرد.

ولی آنچه دادگاه حکم کند فقط در حق قاتل است. کسانی که اين روزها مسجدها و مکتبهای قرآن مسلمانان در هلند را آتش می زنند پيشتر حکم خود را در باره تمام مسلمانان اين کشور داده اند. افراط هميشه افراط می زايد. اما اگر ون گوک کمی تامل می کرد و يا تلويزيون هلند جانب مصلحت عمومی را پاس می داشت و فيلم افراطی او را بی محابا پخش نمی کرد امروز هم او زنده بود و هم جامعه هلند از تنش هايی که در آغاز آن است برکنار می ماند. اما ظاهرا هلندی ها تصميم خود را گرفته اند.

پيوندها:
من به دليل توهين آميز بودن عکس صحنه مورد اشاره در فيلم ون گوک آن را در اينجا نياوردم. اما برای مقايسه عکس زير را ببينيد که از بسياری جهات ممکن است توهين آميز هم نباشد اما پس از انتشار ممنوع شد:

نقل به واسطه از وبلاگ سمرقند
نقل از يادداشت شهزاده در سمرقند که از اتفاق امروز به بحث مشابهی اشاره کرده است. در لينک او شمار بيشتری از عکس های تبليغاتی ممنوع شده را هم می توانيد ببينيد.

مطلب بی بی سی در باره سوگواری هلندی ها برای ون گوک؛ و فشرده فارسی آن در بی بی سی فارسی؛

سايت تئو ون گوک که عکس او را هم از همانجا گرفته ام؛ زندگينامه او در دانشنامه رايگان ويکی پديا؛ فيلمشناسی او در پايگاه فيلم جهانی ( IMDB )؛ نقدی بر فيلم 10 دقيقه ای مورد بحث با اشاره به اينکه از سبک شيرين نشاط تقليد ناشيانه کرده است در  Expatica؛ نظر نمايه سانسور سازمان مخالف سانسور در جهان در باره کشته شدن او، شخصيت ون گوک و جامعه امروز هلند؛ و سرانجام اين خبر در باره برانگيخته شدن خشم مسلمانان هلند از پخش فيلم؛

 يادداشت روشنگر داريوش پس از ديدن فيلم ون گوک، در ملکوت: چهره مخدوش آزادی بيان؛

نقد تند و تيز مهدی خلجی بر نوشته سيبستان را هم در کتابچه (14 نوامبر) بخوانيد: کشته شدن ون گوک مايه شرمساری همه مسلمانان. من پای مطلب او نظر کوتاهی نوشته ام و در نقد آن چيز ديگری نمی نويسم اما بحث از جنبه های ديگر ماجرا را از نگاه خود ادامه خواهم داد.


Send to    Friend's Email:
Your Email : 
 
نقد و نظر

سلام. مطلب زيبايت را خواندم. دستت درد نكنه.
چند وقت پيش مطلبي را در سايت زنان ايران با عنوان وقتي كه زن شدم مي خواندم درباره ختنه دختران در يكي از كشورهاي آفريقايي كه احتمالا آن هم سومالي بود. در جواب برخي كه در اينجا اسلام را به خشونت و بردگي زنان و... ربط داده و در مقام وكيل مدافع ون گوگ برامده اند بايد گفت حال اگر در قبايل آفريقايي كه شايد هم مسيحي باشند يا هر آييني ديگر اگر اتفاق متحجرانه اي مثل ختنه رخ دهد بايد آن را به مسيحيت يا هر آيين ديگر مرتبط دانست. انصافا بعضي وقتها از بي هويتي برخي مسلمان نماها تعجب مي كنم.

Posted by: محسن at November 27, 2004 3:03 PMانگار فشار گمراهي و نادانيتان آنقدر بوده كه چشمتان كور شده است و نمي توانيد از يك فيلم به اين سادگي منظور سازنده اش را بفهميد!

يك زن لخت در زير چادر و چاقچور و روبنده استعاره ايست از آلت جنسي بودن زنان بدبخت در اسلام . آيات قرآن هم بر روي بدن آن زن استعاره ايست از استعمار بدن زن توسط مردان حيوان صفت كه با اسم اسلام و قرآن زن را بازيچه جنسي خويش قرار ميدهند و بعد مثل كفتار با ابزار چادر و اسلام بر بدبختيهاي زن نگون بخت ميفزايند.

Posted by: iranpour at November 19, 2004 9:12 AMمهدي جان
در مورد فيلم بحثي نمي كنم ... چوت نميدونم اصلا طاقت آورده باشي و كامل ديده باشي اون فيلم رو. ا لبته من فيلم رو ديدم و 100% مطمئن هستم ستمي كه دين اسلام و بقيه اديان به زنان در طول تاريخ روا داشته اند بسيار بالاتر و وحشتناك تر از اون 10 دقيقه فيلم هست ... نمونه تجاوز به دختران باكره در شب قبل از اعدام توسط پاسدارن مسلموان رو همه ميدنند....( بر اعتقاد اسلام دختران باكره بدليل معصوميت به بهشت ميروند ) يعني غيره باكره ها معصوم نيستند !!! لابد هر كسي رابطه حنسي داشت سريعا به يك ظالم و مجرم تبديل ميشه ! تنها سئوال من اين هست كه شما در قرن 21 و ساليان زندگي در اروپا هنوز ار ديدن عكسي و صحنه اي از فيلمي احساس " گناه " مي كنيد ؟؟؟ و يا اينكه در اسلام سانسور هم مجاز هست ؟ ميشه عكس مدل نيمه برهنه رو بر روي طليب نشون داد ولي نوشتن آيه هاي قران بر روي بدن زني برهنه گناه هست !
از اينهمه تحجر فكري " چندشم " ميشه ! شايد بدبختي اينروزها ي مسلمون هاي مقيم اروپا در " اسلام سياسي " خلاصه بشه .
موفق باشي دوست عزيز .

Posted by: jay at November 18, 2004 10:39 AMهای
ببین بابام جان
اسلام یعنی شمشیر یعنی مرگ
مسلمان یعنی تروریست
اگر چیزی در عالم هست که از هر لحاظ مستحق توهین است همین اسلام ناب محمدی واعتقادات اهریمنی مسلمین است.
من شاشیدم به آن باورهایی که برای اثبات حقانیتی که ندارد به قتل دیگران می پردازد.

Posted by: سیامک at November 18, 2004 7:00 AMسلام. استفاده کردم. مرسی.

Posted by: مانی ب. at November 12, 2004 8:25 PMو بعد،

حتما می دانيد که "اين فيلم با کمک خانم عيان حرثی علی که يک سياستمدار هلنديست ساخته شده است.

"خانم حرثی علی اصلا اهل سومالی است که برای گريز از يک ازدواج اجباری در هلند پناهنده شد." (به نقل از بی بی سی)

اين بدبخت، (مردک کشته شده)، بايد سومالی و نحوه برداشت مردم آنجا و در برخی از کشورهای ديگر مانند پاکستان و يا هند را مورد بررسی و انتقاد قرار می داد تا اسلام را.

این زنيکه هم که اصلا اصل ماجرا را نفهمیده. مشکل اسلام نیست بخدا، مشکل یک سری آفریقایی و پاکستانی و بنگلادشی و از این دست عوام است که سنتهای جاهلانه خود را به عنوان اسلام به مردم بدبخت می خورانند.

بعد یک سری هم (مثل این بدبخت هلندی و یا آن بدبخت زن بنگلادشی) برای شهرت و پناهندگی و ...... قضیه را بزرگ نمایی می کنند تا شاید از این راه خبری بشود و نانی در آید و مثل رشدی کمی هم مشهور شد.

بدبختها

صاحب هیچستان

Posted by: Mohammad at November 11, 2004 12:26 PMSorry the Iranian saying is mixed up; " Insaf nesfeh din asat."

Posted by: Sahand at November 10, 2004 10:31 PMDear Mehdi: I agree with you and I hope I will write more on these issues but for those people that can see the present of Islam and not the past of both Judaism and Christianity I would recommend at least two books--- also there may be hundreds -- by Uta Ranke Heinemann titled Eunuchs: For the Kingdom of Heaven, Women, Sexuality, and The Catholic Church and Putting Away Childish Things. She was the first women professor of Catholic theology in Germany. In 1987, the Catholic church declared her ineligible to teach theology, after she pronounced the virgin birth a theological belief and not a biological fact. Before her Hans Kung was also silenced. As we Iranian say, “ Inset nested din as at.”

Posted by: Sahand at November 10, 2004 10:29 PMاتفاقا درست برعکس. من فکر می کنم بن لادن و امثال او هستند که در اقليت اند و شايد به دو سه درصد هم نرسند. بدنه جامعه اسلامی در حسن و عيب چيزی مثل بدنه جامعه مسيحی و بودايی و امثال آن است مگر اينکه توقع داشته باشيم همه مسلمانها رفتار ايده آل داشته باشند. در جامعه بشری هميشه افراط گراها در اقليت بوده اند. طوری که شما استدلال می کنيد بايد معتقد باشيم که دست کم نصف جمعيت آمريکا که به بوش رای داده اند مثل او خشکه مغز و افراطی و زورگو هستند.

با اينهمه من پيشتر هم نوشته ام که بايد از اسلام افراطی تبری جست. اما اين کار نه با بدنام کردن و تحقير خود و جوامع مسلمان که با فعاليت در نجات چهره انسانی اسلام ممکن است. من معتقدم اسلام را از دست اين بن لادن ها بايد گرفت. اما در عين حال افراطيون ضد اسلامی را هم بايد مهار کرد. وگرنه سنگ روی سنگ باقی نمی ماند. و در اين آشفتگی دوغ و دوشاب به هم می آميزد و معلوم نمی شود کی به کی است. خلاصه صحنه پيچيده تر از آن است که شما ساده اش کرده ايد. ضمن آنکه اين يک مشکل دوجانبه است. با مقصر شمردن مسلمانها مساله را نمی توان حل کرد.

Posted by: سيبستان at November 10, 2004 8:11 PMسلام . من دیدگاه تو را به عنوان یک نظر شخصی قبول دارم . اما از حق نگذریم کثافت کاری و وقاحت و عقب افتادگی مسلمان های افراطی را با هیچ دلیل و بحث نمی توان تبرئه کرد . من معتقدم که مسلمان خوب هم وجود دارد اما فقط چند درصد کم . شاید دو یا سه درصد . آیا طالبان و بن لادن مسلمان هستند ؟ آیا آن جانیان و دیوانگان که با ترور و بمب گذاری جان انسان های بی گناه و مظلوم را به بازی می گیرند مسلمان هستند ؟ من هم خودم مسلمانم اما مسلمانان افراطی برای من ننگ بشریت و اسلام هستند . سربلند باشید .

Posted by: سوسن at November 10, 2004 5:54 PMراستی، خانم هيرشی آلی، امسال در مراسم هجده تير هم سخنرانی کرد. اين سخنرانی به دليل سابقه او، مخالفتش با مهاجران و عقايد دست راستی اش، در ميان ايرانيان مهاجر بسيار بحث برانگيز شد. نمونه ای از اين بحثها به زبان فارسی و هلندی در سايت «ايرانيان هلند» ثبت است.

Posted by: سينا at November 10, 2004 3:35 AMهمسازی بنيادگرايی اسلامی از يکسو و افراط گرايی بی باوران از سوی ديگر، جامعه هلند را که زمانی به مدارا شهرت داشت حالا پاره پاره کرده و مقابل هم قرار می دهد. نکته ای که اشاره کرديد برداشت کاملا درستی است که حتی با زندگی روزمره در هلند، می توان نشانه هايش را ديد. افزون بر اين، موج راست گرايی در دو سال اخير (بعد از سقوط دولت ويم کوک) به اين آتش دامن زده است.
اما درباره همکار فيلمنامه نويس ون گوگ: خانم ايان هيرشی الی (يا علی) اين روزها اطلاعات مربوط به او که اتفاقا چهره کليدی در اين ماجراست، در رسانه های فارسی ناقص يا اشتباه درج می شود. ايان هيرشی 35 ساله، سوماليايی تبار و مسلمان زاده (اما بی مذهب) است. برخلاف آنچه يکی دو جا نوشته اند، هنرمند حرفه ای نيست و اساسا سياستمدار است. عضو حزب ليبرال و نماينده مجلس هلند است. نظرات بسيار افراطی و دست راستی دارد. سياستهای مخالف مهاجران بخصوص مسلمانان را تشويق می کند. توهين او به پيامبر اسلام، که او را به دليل ازدواج با دختر 12 ساله «منحرف» توصيف کرد، بسيار جنجال به پا کرد. رفتارهای جنجالی او چندين بار ماجرا ساخت. اخيرا جوان مسلمانی را به دليل نوشتن نامه تهديدآميز خطاب به او در شبکه اينترنت، بازداشت کردند. بر عليه ختنه دختران فعاليت می کند اما اين فعاليت گاهی چنان افراطی می شود که انتقاد بر می انگيزد؛ مثل زمانی که توصيه کرد همه دختران مهاجر سوماليايی تبار، از سن هشت سالگی، هر ساله مورد بازرسی بدنی قرار بگيرند تا درباره آثار ختنه بر بدنشان تحقيق شود.
خلاصه اوضاع اين طرفها از هردو سو به افراط کشيده شده است.

Posted by: سينا at November 10, 2004 3:31 AM


 
پيوند  
نقد و نظر 12
چاپ کن
بفرست