:: مانيفست ايرانی وبلاگ
:: چند نکته ساده در باره احتمال زن بودن شمس
:: زيباشناسی تلويزيونهای ايرانی خارج از کشور
:: ارزش های رسانه ای سايت های اصلاح طلبان
::  فهرست 100 روشنفکر برتر
:: مثل تکه ای از وطنی که برايمان باقی مانده است
:: جمهوريت، مشی اجتماعی و باقی قضايا
:: پريسا، نهال و بابک
:: نسل دريغ
:: تقويمی که از جولای شروع می شود
:: شرح روزهای از دست رفته ما - يک نقد
:: ريخت شناسی قرآن
:: چشم مان به روی خودمان باز شده است
:: چگونه يک نامه تهديد به قتل را بخوانيم؟
:: روشن تر از خاموشی
:: چشم جهان بين
:: کرم ها و غول ها
:: Body language
:: از جهان بی نهايت تا حياط مدرسه افغان
:: يک روز با فيلسوف ايرانی
:: باز هم حافظه تاريخی
:: نقد شيوانی بر لوئيس
:: مولوی خوانی
::  شيوا
 
 
گفتگویی ویدئویی با آموزشکده توانا در باره زندگی و کنشگری  |:|   شهرآشوبی رسانه ای راه مبارزه با جمهوری اسلامی نیست  |:|   بخارا؛ رسانه نجبای ایرانی  |:|   توئیت هایی که می تواند شما را از کار بیندازد  |:|   واژه نامه کوچک مهاجرت، تبعید و آوارگی  |:|   فروغ در بریندیزی؛ برای ساخت فیلم کوتاه  |:|   قفل ارسطو، کلید حافظ، و ایمان آشوری  |:|   جامعه کلنگی یا ضعف تئوری تاریخی؟  |:|   رسانه، مرکز و پیرامون، وحدت و کثرت  |:|   تاریخ شفاهی رسانه: گفتگو با مهدی جامی  |:|   [بايگانیِ لينکدونی]
 
 
 
 

حلقه ملکوت
دفتر زمانه
سايت فيلم چرخ و فلک
خدا و انسان در گودر، لندن: اچ اند اس مدیا، 2011
ادب پهلوانی، تاریخ ادب دیرینه ایرانی از زرتشت تا اشکانیان، تهران: ققنوس، 1388
منطق الطیر رسانه های خرد
انشاالله طبقه متوسط را به خاک خواهیم سپرد
چرا استیو جابز ایرانی نبود؟
به سوی ضد-انقلاب آینده
در باره شریعت و عقلانیت
وبلاگ ایرانی: 60 هزار سردبیر
هند در هویت ایرانی
شبهای موسیقی در ریگستان سمرقند - ویدئو و عکس
از شهر خدا تا شهر دنیا
شراب نیشابور
سکس، جنسیت و عشق در ایران
زندگی خصوصی و عرصه عمومی، سوی ناگفته زندگی ایرانی
ورقی چند از تاریخ گل و گلفروشی در ایران
سیمین و شعر طلایی اش
کارت پستالهایی از تاجیکستان
سمرقند
فرهنگ تاجيک
چهره های فرهنگ تاجيک
تاجيکان از چشم دوربين
بهشت تقسيم شده
مثل نان سمرقندی
از سمرقند تا دوشنبه
هويت تاجيکی
لينکستان تاريخ ايران
Wong Kar Wai
HAWCA
Alan Sokal
Davlatmand and Whirling Tajik Dancers
The Prokudin-Gorskii Photographic Records
آرزو بر باد - پی‌دی‌اف
 
 
October 13, 2004  
وزن کلمات  
 

صفحه اول شرق روز سه شنبه را که ببينی فکر می کنی "مرگ فيلسوف پيچيده" شب پيش اتفاق افتاده است. من نتوانستم روزنامه را به صورت پی دی اف ببينم. می خواستم مطمئن شوم که واقعا اين مطلب اصلی صفحه اول نسخه کاغذی است يا صرفا نشر اينترنتی. اگر اين واقعا مطلب صفحه اول است به نظرم خطايی جدی است.

نمی دانم حامد يوسفی می دانسته که برای صفحه اول می نويسد يا اين تصميم ديگران بوده که نوشته او در باره ژاک دريدا در اينجا قرار گيرد. هيچ چيزی در اين نوشته نشان نمی دهد که برای صفحه اول يک روزنامه پر خواننده ايرانی نوشته شده باشد. بنابرين من خطای نشر آن را در صفحه اول يک خطای سردبيری می بينم.

مرگ فيلسوف پيچيده با هيچ معياری از معيارهای روزنامه نگاری مطلب صفخه اول نيست. نه فقط به اين دليل ساده که خبری که از آن صحبت می کند کهنه تر از 24 ساعت زمان مابين انتشار دو شماره پشت سرهم روزنامه است بلکه به دليل نوع ادبيات نوشتاری آن.

مرگ فيلسوف پيچيده ممکن است در نگاه اول لبخند رضايتی بر لبان خواننده و خريدار روزنامه که دريدا را هم می شناسد بياورد. از اين بابت که به اين فيلسوف نامدار جای شايسته ای در روزنامه داده شده است. اما اين رضايت اوليه نبايد سردبير را فريب دهد. راههای جلب خواننده/خريدار بسيار است. همه آنها هم به اين پيچيدگی يا سادگی نيست! وانگهی بجز ارزش آشنايی زدايی خبر - که در اين جا با اختصاص صفحه اول به آن صورت گرفته- ارزش های مسلم ديگری هم بايد برای گزينه های صفحه اول در نظر گرفته شود. پرسش اصلی اين است که خبر صفحه اول موضوع ذهنی چند درصد خوانندگان است و اگر هست زبان و زاويه ديد آن با چند درصد از آنها ارتباط برقرار می کند. در چاپ اين خبر تحليلی جواب قانع کننده ای برای اين پرسش های ساده که از منظر ارتباطات مهم اند نمی توان تصور کرد.

نوشته حامد يوسفی حتی برای صفحه انديشه هم نوشته مناقشه برانگيزی است. اما خواننده عادی روزنامه حق دارد در نوشته های اصلی روزنامه و خبرها و تحليل های آن توقع زبانی روان و خبری و تا حد ممکن شفاف داشته باشد.  آيا دبيران و سردبير روزنامه مطمئن اند که بيشتر خوانندگان ارجاعات اين نوشتار را به مفهوم ها و نيز اشخاص "می گيرند"؟ مثلا به ترتيب: دينيا اسميت، احمد فرديد، نظريه پردازی ابهام، ديکانستراکشن، شالوده شکنی، توشيهيکو ايزوتسو، پساساختگرايی، فوکو، لاکان، دولوز، ليوتار،  فردينان دوسوسور، سرشت سلبی زبان، تاخير و تفاوت در سرشت نشانه، و ... و ...

و چرا اينهمه نام بی معرفی؟ تنها سوسور به عنوان زبانشناس معرفی می شود. آيا در مطلبی برای عامه ولو تحصيلکرده نبايد نويسنده تا حد ممکن به ساده سازی و گفتن اصل گفتارها بپردازد و در واقع به زبانی غيرفنی بنويسد؟

و بعد گذشته از مناقشه هايی که می شود در آرای اين نوشتار کرد يک سوال اصلی بی جواب مانده است. اگر آن سوال مستقيما مورد نظر قرار می گرفت باز شايد توجيهی برای آمدن اين مطلب در صفحه اول می شد دست و پا کرد؛ اما اين نوشتار حتی غير مستقيم هم به آن جواب نمی دهد. خواننده متحيری که می بيند چهار روز پس از مرگ يک فيلسوف غربی مطلبی در باره او زينت بخش صفحه اول يک روزنامه پرخواننده ايرانی می شود از خود می پرسد اين فيلسوف چقدر در ايران شناخته شده است و اهميت اش برای ايرانيان چيست و تاثيرش در جامعه ايرانی چه بوده است.  اين نوشتار به هيچيک از اين سوالهای بحق و اساسی جواب نمی دهد گرچه ظاهرا انتخاب آن برای صفحه اول در اعتنا به چنين اهميتی بوده است.

اگر شالوده شکنانه نگاه کنيم بايد گفت ما ايرانيان با رفتارهايی از اين دست گويا می خواهيم نشان دهيم که برای نفس تفکر و نيز انديشه فلسفی و همچنين مسائل جهان مدرن اهميت و اولويت قائل ايم اما آنچه در عمل اين رفتارها آشکار می کنند اين است که ما برای انديشه و بويژه انديشه انضمامی ارزشی قائل نيستيم و تظاهر را به جای انديشه دنبال می کنيم و رواج می دهيم. انديشه وران وزن کلمات را می شناسند. اين درسی است که می توانستيم از دريدا آموخته باشيم. 


Send to    Friend's Email:
Your Email : 
 
نقد و نظر

قاجار عزيز،
قياس شرق با ليبراسيون مع الفارق است. آن يکی فرانسوی است و دارد از يک متفکر وطنی گزارش می کند و اين يکی ايرانی است و برای طرح يک متفکر فرانسوی در صفحه اول بايد دليل ايرانی داشته باشد. شرق نه دليل ايرانی کار را در گزارش خود نشان می دهد و نه اين گزارش را بهنگام منتشر کرده است و نه زبان آن مناسب جای طرح آن است. به همه اين دلايل می بينی که يکبار ديگر قياس با ليبراسيون نادرست است.

ضمنا وبلاگت مدتی ناپديد بود. بايد چک کنم ببينم آنلاين است يا نه.

دوستار،
سيبستان

Posted by: Sibestaan at October 17, 2004 4:01 PMحالا يك چيز جالب به شما بگويم كه من در صفحه اخر شرق هم نوشتم ودر وبلاگم هست. ليبراسيون عكس تمام صفحه دريدا را كار كرده اما از نظر گزارش با شما موافقم لحن هر گزارشي درباره هر موضوعي كه باشد بايد ژورناليتسي باشد چه اين در صفحه اول كار شود وچه در صفحه اخر فرقي نميكند

Posted by: ghajar at October 17, 2004 3:17 PMسلام . همیشه به نگاه تیز و ریز بینی هایت حسودی ام شده .....دقیق می نگری به همه چیز و هنوز آن نگاه پر نفوذت را خوب به یاد دارم ...به بچه ها می گفتم " یک جوری نگاه می کند انگار آدم لخت است ! " بهر حال زیبا می نگری ، ای زیبا پسند.....وبلاگ من هم هست
http://hasbohal.blogspot.com/
قربانت تا بعد....عرفان

Posted by: erfan at October 16, 2004 1:48 AMDear Mehdi: Thank you very much for the post on khanoom Azar Nafisi .A couple months ago, when I first read about her ---- if I am not mistaken it was in BBC Farsi--- I started having doubt on her. She had said some thing very derogatory on Iranian culture, which when I read, I said gee even the most conservative right wing American have not said this. --- I do not remember exactly what she had said but I remember vividly the light which struck me at that moment--- Later on when I heard that her book is very popular, again, I could not figure it out how? Because American are not really receptive for such books as hers. They barely know where is Tehran, let alone about Lolita. Some thing was fishy and thanks again for directing to the source of this another ugly game, which is being played against Iranian.

Posted by: Sahand at October 16, 2004 1:16 AMسلام

اشتباه زياد است ولي من از صفحه اول و اخر اندكي سر در مي آورم و نه بيشتر. اما يك چيزي روزنامه شرق كه هميشه حالم را گرفته صفحه تاريخ بوده. تما نوشته ها از يك منبع استفاده مي شود و نه چندتا. اين اشكالشان را مي توان پوشاند البته اگر گوش شنوايي باشد.

Posted by: ايران امروز at October 15, 2004 11:25 PMخوب به يقين بدانيد كه اين متنِ صفحه اول روزنامه شرق در روز سه شنبه بود!

يك سخن ديگر!
شايعه فرار محمد بيجه اي يكي از قاتلين فاجعه پاكدشت را شنيده ايد؟!
اگر صحت داشته باشد....!!!!!!

Posted by: sahebdiba at October 15, 2004 9:06 AMعالی بود استاد

Posted by: علی at October 13, 2004 8:35 AM


 
پيوند  
نقد و نظر 7
چاپ کن
بفرست