سيبستان
http://sibestaan.malackut.org/

March 16, 2007

معيارهای ديدن و برگزيدن

برگزیدگان بخش وبلاگ‌ها، وبلاگ از زندگی به عنوان برترین وبلاگ روزنوشت، یک لیوان چای داغ برترین وبلاگ اجتماعی-سیاسی، وبلاگوار برترین وبلاگ حوزه رسانه، امیر مهدی حقیقت برترین وبلاگ فرهنگی، سیبستان برترین وبلاگ اندیشه، یک‌پزشک برترین وبلاگ علمی وعصیان برترین وبلاگ آی‌تی هستند.

از اينکه دوستان برای سال دوم هم سيبستان را در خور اعتنا يافته اند و در ميان وبلاگهای برتر هفتگانه قرار داده اند نمی توانم سپاسگزار نباشم. من قدر اين اعتنا را می دانم و به آن ارج می نهم. با اينهمه می خواستم پيشنهاد کنم که دوستان گزينشگر خوب است معيارهای انتخاب را نيز آشکار و روشن در همان برگه معرفی برترين ها بگويند و روشن سازند که تا چه حد عواملی مانند شمار خوانندگان يا لينکهای داده شده به کل مطالب و اين دست معيارهای کمی مطرح بوده و تا چه حد معيارهای کيفی مورد توجه قرار داشته است و آن معيارها چه بوده اند. 

ممکن است در اين باب جايی روشنگری شده باشد و من بی خبر باشم ولی به هر روی گفتگو در باره معيارها مهم است زيرا همزمان با برجسته کردن نام ها و وبلاگ ها، معيارهای رسانه ای را هم برجسته می سازد.

يک پيشنهاد ديگر من هم بر می گردد به ديدن وبلاگهايی که معمولا ديده نمی شوند! به نظرم گروههای با نفوذ رسانه ای بايد بتوانند وبلاگهای حاشيه ای را هم ببينند و آنها را نيز به ميدان آورند. يافتن کسی که گوشه ای از وبستان فارسی برای خود می نويسد و مثل شقايقی پشت سنگی پنهان است همانقدر مهم است که شاخص کردن وبلاگ نويسانی که کارشان و نوشته شان دارای اهميت عمومی شده است و بسياری آنها را می بينند. دوست داريد اسمش را بگذاريد اولی ها: مثل جشنواره فجر که به فيلمسازانی که اولين فيلمشان را ساخته اند جداگانه توجه دارد. نکته من اينجاست که بهتر است از روش نخبگانی دوری کنيم و يا به آن اکتفا نکنيم و به روشهايی بينديشيم که هر کسی بتواند با ارائه کاری در خور "ديده" شود.

شايد راه جبرانی در حال حاضر اين باشد که وبلاگهای انتخاب شده هر کدام به خوانندگان خود بگويند که وبلاگهای تازه ای که در سال 85 با آن آشنا شدند و پسنديدند کدامها بوده است. من خود اين کار را خواهم کرد و همانجا در باره معيارهای اولی بودن توضيح می دهم و گزيده وبلاگهای دوست داشتنی جديدی را که با آنها آشنا شده ام می آورم.

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است