:: عصیانستان باورمردگی
:: به ما خوب می رسن الحمدلله
:: آبی آسمانی
:: فيلوسوفيای عشق
:: ورقی چند از تاريخ گل
:: دروغ تاريخ را بی معنا می کند
:: از آرزو بر باد
:: صنم
:: ماه دزديده
:: خسروانی
:: پسگفتار
:: دن کيشوت
:: سکوت خداوند
:: سه منظره
:: لاله سياه
:: Forget-me-not
:: سکوت
:: از کوچه شما عبور کرده بود
:: آهو
:: غرقه
:: شهمات
::  منطق الطير
:: اجابت
::  سمرقند
 
 
گفتگویی ویدئویی با آموزشکده توانا در باره زندگی و کنشگری  |:|   شهرآشوبی رسانه ای راه مبارزه با جمهوری اسلامی نیست  |:|   بخارا؛ رسانه نجبای ایرانی  |:|   توئیت هایی که می تواند شما را از کار بیندازد  |:|   واژه نامه کوچک مهاجرت، تبعید و آوارگی  |:|   فروغ در بریندیزی؛ برای ساخت فیلم کوتاه  |:|   قفل ارسطو، کلید حافظ، و ایمان آشوری  |:|   جامعه کلنگی یا ضعف تئوری تاریخی؟  |:|   رسانه، مرکز و پیرامون، وحدت و کثرت  |:|   تاریخ شفاهی رسانه: گفتگو با مهدی جامی  |:|   [بايگانیِ لينکدونی]
 
 
 
 

حلقه ملکوت
دفتر زمانه
سايت فيلم چرخ و فلک
خدا و انسان در گودر، لندن: اچ اند اس مدیا، 2011
ادب پهلوانی، تاریخ ادب دیرینه ایرانی از زرتشت تا اشکانیان، تهران: ققنوس، 1388
منطق الطیر رسانه های خرد
انشاالله طبقه متوسط را به خاک خواهیم سپرد
چرا استیو جابز ایرانی نبود؟
به سوی ضد-انقلاب آینده
در باره شریعت و عقلانیت
وبلاگ ایرانی: 60 هزار سردبیر
هند در هویت ایرانی
شبهای موسیقی در ریگستان سمرقند - ویدئو و عکس
از شهر خدا تا شهر دنیا
شراب نیشابور
سکس، جنسیت و عشق در ایران
زندگی خصوصی و عرصه عمومی، سوی ناگفته زندگی ایرانی
ورقی چند از تاریخ گل و گلفروشی در ایران
سیمین و شعر طلایی اش
کارت پستالهایی از تاجیکستان
سمرقند
فرهنگ تاجيک
چهره های فرهنگ تاجيک
تاجيکان از چشم دوربين
بهشت تقسيم شده
مثل نان سمرقندی
از سمرقند تا دوشنبه
هويت تاجيکی
لينکستان تاريخ ايران
Wong Kar Wai
HAWCA
Alan Sokal
Davlatmand and Whirling Tajik Dancers
The Prokudin-Gorskii Photographic Records
آرزو بر باد - پی‌دی‌اف
 
 
May 16, 2004  
خسروانی هايی برای ماه دزديده  
 

اين فرم تازه را در صورت سيبستان دوست ندارم. اما داريوش می گويد با آن بايد بسازم تا دوباره مرا به فرم قديم برگرداند. فاصله ها بين سطرهای شعر درست نيست بايد کمتر باشد.

هنوز در سفرم. يادداشت هام انبوه شده است. نيز عکس هايم. نمی توانم هم هر روز در سيبستان بنويسم. يا عکسی آپلود کنم. پس با اين هم می سازم. دوستی پای مدخل پيشين به من توصيه کرده مثل خودم بنويسم. اما چرا فکر کرده من مثل خودم نمی نويسم؟ بايد شعری را که سال 1367 در اوج تنهايی اجباری و بمباران ها با نام فراسوی نيک و بد نوشته بودم برايش بياورم که اينطور شروع می شود:

پيکر زن
با آن انحناهای جاودانه
در بستری از ساتن و نسيم
پيکری از گريز
پيکری از تمنا

شعرهای ماه دزديده محصول يک اشراق در تنهايی است. گفتگوی اشتياق است. اشتياقی انسانی. بس بسيار انسانی. در نيمه شبی از شب های تنهايی دوشنبه. چيزی جز عشق و زنی همدل و ياری دلنواز تنهايی ما را پر می کند؟ انسان همواره يار خود را می جويد. که از وحشت تنهايی برهد.

خسروانی را اخوان ثالث احيا کرد. شعرهايی سه لختی ( نه دو که بيت شود و نه چهار که دوبيتی). من آن را به معنای وسيعتری به کار برده ام. شعرهايی کوتاه که نه از بابت فرم نوشتاری بلکه از بابت فشردگی هايکووار خسروانی ناميده می شوند. شايد هم دوست ندارم هايکو بگويم. وقتی خسروانی هست چرا بايد شعرهای کوتاه را هايکو گفت؟ جز اين خسروانی ها به ياد يار پريچهره ای سروده شده ست که شاه وش است و نگهدار خزينه دل من. چه می توان گفت آن را جز خسروانی؟

 1)
ماه دزديده
به پشت سر نمی نگرد
وقتی که با اسب يار
به تاخت دور می شود
از هفت برادران

2)
ماه دزديده
کنار لاله زار بخارا
لميده است
نيم در سايه و نيمی روشن
چشمی خواب و ديگری بيدار
هزار لاله سرخ جامه
نگهبانش

3)
از پيشانی اش
هراسان است
ماه دزديده
مبادا از دور
نهانگاه او را
پيدا کنند

4)
ماه دزديده
از بی راه پنجکنت
گذشته
به بالين من
رسيده است
در چادر شب
هيچکس نيست
در آغوش ابری ام
پنهان-ش
می کنم

5)
ماهک زهره
سرود می خواند
وقتی
ماه دزديده
به خانه يار می رسد


Send to    Friend's Email:
Your Email : 
 
نقد و نظر

زيبا بود . خيلي

Posted by: Toranj at May 20, 2004 12:27 PMاين البته راهنمايی سلطان بانو بود که به من کرد و نمی‌دانستمش. باری اين مطلب را اصلاح کردم. در باقی موارد کافی است کاراکتر انتر را حذف کرده و شيفت و انتر را چنان که صاحب زخمه گفته است جايگزين‌اش کنی.

منتظر مطالب تازه‌ات هستيم.

قربانت
داريوش

Posted by: داريوش at May 16, 2004 9:01 PMسلام
آقا چندان هم صبر نبايد و نشايد.
براي كم كردن فاصله هاي سطور enter+shift
مجرب است. ان شا الله!

Posted by: zakhmeh at May 16, 2004 8:45 PM


 
پيوند  
نقد و نظر 3
چاپ کن
بفرست