سيبستان
http://sibestaan.malackut.org/

December 1, 2008

به ما خوب می رسن الحمدلله

از شنیدن این شعر باحال لذت بردم. گفتم شما را هم در این لذت شریک کنم. ربطی هم به اینکه خاتمی می آید یا نمی آید و من در باره موضوع چه فکر می کنم ندارد. شعر شعر زیبایی است. بیان استادانه ای ست از وضع اجتماعی ما. دست اردوان هم درد نکند که این ویدئو را گذاشت:
تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است