سيبستان
http://sibestaan.malackut.org/

August 7, 2006

بلاگ-سايت زمانه

امروز بلاگ-سايت زمانه را هم رونمايی کرديم. فقط 11 دقيقه پيش. اين نوباوه را ببينيد و نظرتان را با ما در ميان بگذاريد. توضيحات اش بماند برای وقتی ديگر. الان خيلی سرمان شلوع است. اين اعلام تولد است. تولد يک ايده:

بلاگ-سايت راديو زمانه
تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است