سيبستان
http://sibestaan.malackut.org/

April 29, 2006

زنان و فوتبال احمدی نژاد را متحول کرده اند

تماشاگران فوتبال زنان - ايسنا
محمود احمدى نژاد رئيس جمهور ديروز در زنجان گفت: هر نوع تفكيكى كه جدايى را برساند به بانوان آسيب خواهد رساند.

به گزارش خبرگزارى جمهورى اسلامى رئيس جمهور افزود: زن و مرد يك حقيقت و هر دو انسان هستند. در مقابل هم نيستند بلكه مكمل يكديگرند و حتى لطف خداوند نسبت به زنان بيشتر از مردان است. وى در عين حال گفته است: در محيط هايى كه زنان حضور دارند آن محيط سالم و عاطفى خواهد بود و انحراف اخلاقى مرد و زن ندارد.

وى در ادامه سخنانش با اشاره به اهميت بالاى حقوق زنان در اسلام اظهار داشت: بعضى از تعصبات در مورد زنان متعلق به اسلام نيست. متاسفانه هر جا بحثى از فساد اخلاقى مى شود، خانم ها در اين مورد مقصر شناخته مى شوند، اما مگر مردان مشكل ندارند؟ متاسفانه بعضى ريشه مفاسد را در زنان مى بينند، درحالى كه اين طور نيست.

احمدى نژاد ادامه داد: بخش مهمى از معنويتى كه در جامعه هست، به خاطر وجود زنان است. وى گفت: بى انصافى است كه فساد را به زنان نسبت دهيم. زن و مرد وظايفى دارند كه بايد انجام دهند. صيانت از حريم عمومى وظيفه همگانى است و چون تاثير زنان بيشتر است بايد بيشتر مراقبت كنند.
----------
به نقل از: شرق که صفحه اول امروزش بسيار خواندنی است هم مقاله شادی صدر و هم اين اظهارنظر که بسيار بجا برجسته شده و هم فوتبال زنان آلمان و ايران با حجاب اسلامی. عکس بالا از ايسنا.
تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است