سيبستان
http://sibestaan.malackut.org/

March 17, 2006

نوروز خانواده گنجی دهم فروردين است

دستگاه قضايی ايران با محاسبه دقيق، تمام حقوق زندانی و زندانبان را تعيين می کند. از آنجا که در مورد اکبر گنجی همه حقوق زندانی رعايت شده است در پايان محکوميت اش نوبت به رعايت حقوق زندان و زندانبان رسيده است. بنابرين سفره هفت سين خانواده گنجی منتظر می ماند تا او ده روز ديرتر به خانه برسد:

«محمود سالاركيا معاون امور زندانهای دادستانی تهران در گفت‌‏وگو با خبرنگار ايلنا، با رد آزادي اكبر گنجي در روز 26 اسفند ماه جاري(امروز)، گفت: گنجي به علت غيبت‌‏هاي غيرموجهي كه داشت، روز 10 فروردين ماه سال 85 آزاد مي‌‏شود. وي افزود: گنجي غيبت‌‏هايي را در طول مرخصي‌‏هاي خود داشت كه آنها را محاسبه كرده‌‏ايم و طبق اين محاسبه، وي دهم فروردين سال 85 از زندان آزاد مي‌‏شود.»

برای من هم امسال نوروز ده روز ديرتر می رسد. ولی خوب است که می رسد. دعا کنيم که برسد. تا بتوانيم بگوييم شکر ايزد که به اقبال کله گوشه گل، نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد.

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است