سيبستان
http://sibestaan.malackut.org/

May 13, 2005

همشهری معين

يک پيشنهاد بی‌شرمانه به دکتر معين

آقای دکتر! تازگی‌ها بلاگر شده‌ايد. معلوم است از اين فضا خوش‌تان آمده و چندان هم بی‌چشم‌داشت نيستيد. به نظرم می‌رسد کمی هم جا باز کرده‌ايد در دل برخی بلاگرهای شناخته‌شده‌تر. اگر چنين است، پيشنهاد می‌کنم برای اين که قدرت نفوذتان را در مقام يک کانديدای رياست جمهوری پيش از به قدرت رسيدن به اين جماعت نشان دهيد و ايشان حجت روشنی برای گرايش به شما پيدا کنند، از موضوع در زندان باقی ماندن  چند بلاگر ديگر استفاده کنيد. نه! نمی‌گويم برای آزادی‌شان اقدام کنيد. چون واقع‌بين‌ام. شما هم نگوييد که نمی‌خواهيد از اين موضوع استفاده‌ی انتخاباتی بکنيد. اگر اين پيشنهاد را عملی کنيد، شايد برخی آن را غيرصادقانه تلقي کنند، ولی نتيجه‌ی احتمالی‌اش هم به سود بلاگرهاست، هم به سود شما در معرفی کارايی شخصيتی خود، و هم تمرين کوچکی‌ست برای روبه‌رو شدن با هزار جور بدبختی و بحران بزرگ در دوران رياست جمهوری احتمالی شما.

آقای دکتر! همشهری! جناب معين! شمار زيادی از بلاگرها خواهان آزادی بلاگرهايي‌اند چون مجتبی سميعی‌نژاد، ولی هنوز هيچ‌کدام نه می‌دانند اتهام واقعی او ـ و آن‌ها ـ  چيست و نه می‌دانند اتهامی که به او ـ و آن‌ها ـ بسته شده چيست. شما سال‌ها در اين کشور وزير بوده‌ايد. در عين حال به حزبی وابسته‌ايد که در بخش‌هايی هرچند خرد از نظام قدرت و نفوذی دارد. از نفوذ و روابط‌تان استفاده کنيد، بررسی کنيد و فقط به بلاگرها بگوييد گناه ايشان چيست و اتهامی که به آن‌ها بسته شده چيست؟ اگر پاسخ دقيق همين پرسش را در چند سطر هم که شده برای بلاگرها بياوريد و در وبلاگ‌تان منتشر کنيد، مطمئن باشيد حرکتی بزرگ انجام داده‌ايد؛ حرکتی که هم به سود بلاگرهای زندانی‌ست، هم  به سود فضای وبلاگستان، هم به سود شما در برقراری ارتباط مؤثرتر با بلاگرها، و هم به سود اصلاح‌طلبی در ايران. باور کنيد.

سيدرضا شکراللهی ـ خوابگرد

جمعه ۲۳ ارديبهشت ۸۴

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است