سيبستان
http://sibestaan.malackut.org/

May 3, 2005

قلمدان کانادايی تاجيکی

بدين وسيله از همه احباب و ارباب فضل و دوستان ناديده سابق که در اين سفر "ديده" شدند و از جمع خوشحالان و خوشگويان آن آخرين شب در تورنتو بودند يا گزارش و عکس و يادکردی در وبلاگ های خود آورده اند صميمانه سپاسگزاری و خداحافظی نموده اجر جزيل برای تمامی ايشان از درگاه احديت خواستارم و رجاء واثق به ديدار مجدد آن حلقه اخوان و اخوات الصفا دارم. اين است نام و نشان آنها که دست به قلم برده اند:

"مهدی جامی اصلا آدم ترسناکی نيست" (خيلی ممنون!) يادداشت نازلی سبيل طلا (که يک وبلاگ نويس شش دانگ است و من خوشحالم قبل از اسمش با خودش آشنا شدم وگرنه شايد هيچ وقت نمی خواندمش و يک دنيا مطلب خوب و نکته سنجی های بکر را از دست می دادم - نتيجه: گول اسم را نخوريد)؛
"دستان ملکوتی" ( و خوشبختانه نه عنکبوتی) کلام و عکس همراه با چای دارچين از نيک آهنگ (بزنم به چوب عجب قامت مردانه ای داشت دست کم دو برابر آن چيزی بود که از نوشته هاش تصور کرده بودم! تيپ آمريکايی)؛
"مهدی جامی و حجت الاسلام پناهيان"، بهمن کلباسی در شهروند نصف جهانی (فکر کنم بزودی بايد نوشته های انگليسی اش را از فارسی جدا کند و تکليف خودش را با اين هويت کانادايی-ايرانی روشن فرمايد)؛
"اروتيسم ايرانی" يکی از دو گزارش سليمان بدخشانی در دست نوشته های پراکنده (خب گفتگوی غير رسمی بود و فکر نمی کردم سر از اينجا ها درآورد ولی حالا که آورده است چه باک. بزودی در اين ملکوت يک وبلاگ گروهی راه خواهد افتاد به نام ناسوت برای همين نوع بحث ها - قابل توجه علاقه مندان! يادداشت اول سليمان به بحث دو نفره ما در باره ايمان اشاره دارد).  

و تا بدانيد که از تاجيکستان، مقصد سفرهای پنج سال گذشته ام، غافل نيستم اين هم تازه ترين مقاله ای که در باره آن ديار نوشته ام و در آن قصد داشته ام ضمن يک معرفی اجمالی از تاجيکان و تاجيکستان اهميت آن را برای ايران و ايرانيان نيز نشان دهم: "سيب تاجيک و آسيب های آن"، در وب-مجله واژه که به همت مهرانگيز رساپور منتشر می شود و بالاخره بعد از چند ماه انتظار از چاپ برآمد. (کاش حضرت فرجامی هم از سرنوشت آن مقاله موسوم به "تصادف، سوء تفاهم و ترس لرز در حلقه ملکوت" نيز به ما خبری برساناد تا بدانيم بالاخره چاپ می شود؟ نمی شود؟ مطلب بيات شد برادر!)

* ضمنا گفته باشم که من اين شيوه جديد التاسيس تاييد نظر خوانندگان را نمی پسندم. ولی فعلا آش خاله است. بزودی راه حلی برايش می يابم که مثل سابق تا نظر گذاشتيد يا من جوابی نوشتم آنرا مشاهده کنيد/کنم. خودم هم با اين اديتور جديد بايد خوگر شوم. ولی حاليا کمی صبر داشته باشيد و فقط يکبار نظرتان را ارسال کنيد. 

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است