سيبستان
http://sibestaan.malackut.org/

February 22, 2004

حلقه فرخنده

خبر رسيد که داوران گزينش بهترين وبلاگ ها کار خود به انجام رسانده اند و در ميان وبلاگ های خوب فارسی جايی هم برای حلقه ملکوت در نظر گرفته اند و صاحب ارض مجازی ملکوت را نواخته اند. چه بهتر از اين!


کاش فل سفه هم در حلقه ملکوت بود. خوابگرد هم و چند وبلاگ خوب ديگر هم.


 البته هر انتخابی جهتی و هدفی دارد که در بيانيه داوران بازتاب می يابد و گرنه انتخاب شماری از وبلاگ ها به معنای بی اعتنايی به بی شمار وبلاگ های ديگری که انتخاب نشده اند نيست. من خود خواننده وبلاگ هايی هستم که در فهرست نامزدهای 19 گانه هم نيست. اما به هر روی من به انتخاب داوران ارج می نهم و طبعا از اينکه حلقه فرخنده ملکوت را قدر شناخته و بر صدر نشانده اند شادمانم.


 هر که می نويسد برای خواننده ای می نويسد. من خوشحالم که خوانندگان ما کسانی اند که نثر فارسی را جدی می گيرند.


اين هم متن بيانيه داوران: - هيئت داوران، به منظور تشويق وبلاگ‌های غيرمتنی، و استفاده از كميك استريپ كارتون با توجه به فضای وبلاگستان فارسی، تنديس ويژه خود را اهدا می‌كند به نگارنده «بن‌بست» - هيئت داوران، به جهت تلاش برای يافتن و ارائه معيارهای مناسب فارسی‌نويسی، و به طور خاص در فضای مجازی وبلاگ‌ها تنديس ويژه خود را به نويسنده وبلاگ شاخص در اين زمينه يعنی «زبان فارسی در دنيای ارتباطات» اهدا می‌كند. - هيئت داوران، به جهت داشتن لحن و ادبيات ويژه در روزنگاری مستمر و دلنشين و نيز جدی گرفتن وبلاگ و داشتن سايت و آدرس مستقل، و نيز تعامل فعال با خوانندگان وبلاگ، تنديس ويژه خود را اهدا می‌كند به نويسنده وبلاگ «كارپه ديم»(آيدا) - هيئت داوران به جهت تلاش غيرانتفاعی و عمومی و پديد آوردن يك ابزار مناسب برای ساخت وبلاگ و مديريت محتوا تنديس ويژه خود را اهدا می‌كند به نويسنده برنامه «اسپ سوار» - هيئت داوران، به دليل محتوای آموزش و كاربردی علوم كامپيوتر و تلاش برای حضور فعال‌تر معلولين در فضای وبلاگ‌ها و تعريف قابليت جديدی برای اين رسانه درخدمت افراد كم‌توان و استفاده آموزش خوب از اين رسانه، تنديس ويژه خود را اهدا می‌كند به وبلاگ «مژده» - هيئت داوران، به جهت ايجاد يك حلقه با گرايشات متنوع و مشابه يك جامعه واقعی از نويسندگان مختلف با پراكندگی جغرافيايی و نيز حضور افراد فرهيخته با نثر درست و تاكيد بر تشكيل حلقه مجازی روی وب هم از نقطه نظر اجرا و هم كل مجموعه و همچنين داشتن وبلاگ‌های گروهی در دل اين مجموعه، به اتفاق آرا و با بيشترين امتياز، تنديس ويژه خود را اهدا می‌كند به گرداننده «حلقه ملكوت» نقل از: وبلاگهای برتر فارسی

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است